30 almene boliger for Brdr Thybo

26 af boligerne bygges på nybakken i østbirk, samt 4 boliger på øen Endelave.
Alle 30 huse bygges som dobbelthuse.