38 ejerboliger for NCC

Kysthus 3 er en fortsættelse af kysthus 1 og 2 bygget på Tuborg Strandeng. byggeriet påbegynder første kvartal 2023.
A.Kaa skal stå for alt gasbeton og silka på sagen