Vores Cookie Og GPDR Politik

 

Cookie-politik
1. Generelt om cookies
1.1 A.KAA Murer og Entreprise ApS (akaa-entreprise.dk) anvender cookies på sin hjemmeside i
overensstemmelse med denne cookiepolitik. Vi informerer om hvilke cookies der sættes på dit itudstyr, fordi det følger af cookiebekendtgørelsen, at danske hjemmesider er forpligtet hertil.
1.2 En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede data
på din computer, tablet, smartphone, terminaludstyr og lignende med henblik på, at indsamle data
om dig samt til at genkende udstyret. Den indsamlede data fra cookies anvendes blandt andet til at
analysere din adfærd på hjemmesiden, og for at give dig den optimale oplevelse. En cookie er en
passiv fil, hvorfor den ikke kan sprede computervirus eller andet skadeligt programmel. Der findes
både førsteparts- og tredjepartscookies. A.KAA Murer og Entreprise ApS benytter begge.
1.3 A.KAA Murer og Entreprise ApS sætter som førstepartscookie følgende:
1.3.1 Sessioncookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du lukker din
internetbrowser. Formålet med sessionscookies er at huske dine præferencer samt
registrere, hvornår du forlader hjemmesiden.
1.3.2 Persistente cookies. Persistente cookies forbliver i din internetbrowsers undermapper
indtil du sletter dem manuelt, eller din internetbrowser sletter dem baseret på varigheden
i cookiefilen. Varigheden er typisk på mellem 30 sekunder og 2 år, og for A.KAA Murer og
Entreprise ApS typisk i optil 30 dage. Formålet med persistente cookies er at kunne adskille
de besøgende fra hinanden og fastlægge om den besøgende er en unik besøgende i det
system, som anvendes til webstatistik. Derudover er formålet at indsamle statistik om,
hvornår den besøgende har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om hvorfra den
besøgende kommer fra og går videre til.
1.4 A.KAA Murer og Entreprise ApS sætter som tredjepartscookie følgende:
3360-240894 SLA/sla
16.11.2021
Side 2 af 3
1.4.1 Facebook-pixels: Facebook-pixlen er et analyseværktøj, som A.KAA Murer og Entreprise
ApS anvender til at måle effektiviteten af vores annoncering på Facebook ved at analysere
de handlinger, som du foretager dig på vores hjemmeside. Med Facebook-Pixel indsamler
A.KAA Murer og Entreprise ApS således data om din færden på vores hjemmeside med
henblik på direkte markedsføring på Facebook. Du kan læse mere om Facebook pixels her.
1.4.2 Google Analytics cookies: Google Analytics hjælper webstedsejere med at måle, hvordan
den besøgende interagerer med indhold på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvilke
cookies Google Analytics sætter samt udløbstiden herpå her.
1.4.3 Google Analytics har adgang til sessionscookies og persistente cookies.
1.5 A.KAA Murer og Entreprise ApS indsamler personoplysninger i cookies, herunder din IP-adresse og
internetadfærd. A.KAA Murer og Entreprise ApS henviser til vores persondatapolitik omkring
indsamling og behandling af personoplysninger, som du kan finde her.
1.6 Såfremt der linkes videre fra A.KAA Murer og Entreprise ApS til en tredjeparts hjemmeside, kan
tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. A.KAA Murer og Entreprise ApS opfordrer dig til
at orientere dig om tredjepartens cookiepolitik.
2. Hvordan sletter du cookies?
2.1 Du kan slette cookies, såfremt du ikke længere vil lagre dem på din computer, tablet eller anden
tilsvarende enhed. Dette kan du gøre ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[DELETE].
Såfremt dette ikke virker, kan du klikke på nedenstående alt afhængig af hvilken browser du
anvender:
▪ Google Chrome
▪ Opera
▪ Safari
▪ Internet Explorer
▪ Mozilla Firefox
▪ Flash cookies
▪ Apple devices
Side 3 af 3
▪ Windows phone
▪ Android devices
3. Ejeroplysninger
A.KAA Murer og Entreprise ApS
CVR-nr. 38496565
Stadionvej 5
8660 Skanderborg
3.1 Har du spørgsmål vedrørende vores brug af cookies, bedes du rette henvendelse på ak@akaa.nu

GDPR

PERSONDATAPOLITIK
Ved brug af A.KAA Murer og Entreprise ApS’ hjemmeside

 1. Indledning
  I det følgende kan du læse A.KAA Murer og Entreprise ApS’ (herefter A.KAA) politik for behandling af de
  personoplysninger, du afgiver, når du færdes på A.KAAs hjemmeside eller tilmelder dig vores
  nyhedstjenester (elektronisk post).
  Når du færdes på A.KAAs hjemmeside eller tilmelder dig A.KAAs nyhedstjenester, er vilkårene i denne
  persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden, er A.KAAs cookiepolitik desuden gældende.
  Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte A.KAAs hjemmeside eller
  nyhedstjenester.
  A.KAA værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig
  beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.
  A.KAA betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du
  alle nødvendige kontaktoplysninger:
  A.KAA Murer og Entreprise ApS
  CVR. nr. 38496565
  Stadionvej 5
  8660 Skanderborg
 2. A.KAAs indsamling af dine personoplysninger
  A.KAAs behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder
  sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. A.KAAs
  gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er
  relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som
  A.KAAs ikke længere har noget grundlag for at behandle.
  Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du
  afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde
  3462-240894-1 SLA/sla
  16.11.2021
  Side 2 af 3
  funktionalitet og for at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. A.KAAs indsamler og registrerer
  derfor de personoplysninger, du afgiver på A.KAAs hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden
  samt tilmelding til vores nyhedstjenester eller RTD.
 3. Hvilke oplysninger indsamles?
  Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:
 4. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
 5. hvilken browser du bruger, samt
 6. hvilken ip-adresse du har.
  Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende
  cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring,
  videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid kan finde cookiepolitikken frit
  tilgængeligt på A.KAAs hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når
  du klikker dig ind på vores hjemmeside.
  For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler A.KAAs ligeledes følgende personoplysninger
  om dig:
  Kontaktoplysninger:
  ▪ Navn
  ▪ E-mailadresse
 7. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode.
  A.KAAs indsamler dine kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at
  kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve og markedsføring via e-mail.
  Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder
  nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende vores løsninger og produkter.
  A.KAAs opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de
  ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er
  tilmeldt A.KAAs nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne igen, sletter A.KAAs dine personoplysninger
  inden for 30 dage.
  Side 3 af 3
 8. Videregivelse af dine personoplysninger
  Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende
  lovgivning eller fastslået ved dom.
  I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på
  hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.
 9. Brug af databehandlere
  Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet A.KAA.
  Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra A.KAAs og således også kun til de
  specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme
  forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som A.KAAs selv.
 10. Sikkerhed omkring dine personoplysninger
  A.KAAs behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og
  organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig
  eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes
  kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.
  Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret
  blandt andet antivirussoftware og firewalls.
 11. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang
  Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger A.KAAs behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor,
  ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at
  få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere
  ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til A.KAAs
  ved at skrive til denne e-mailadresse: ak@akaa.nu. Derudover har du også mulighed for at klage til
  Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.
  I forhold til det samtykke du har givet A.KAAs i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du
  altid tilbagekalde dette pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.
  Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget
  velkommen til at kontakte A.KAAs på ovennævnte mailadresse.