Opførsel af 63 rækkehuse

Bolig projekt Lund Byhgherre KGH 
Udførelse af murer entreprise på 63 boliger boliger. Arbejdet bestod af montage af gasbeton bagvægge, opsætning af beton vægge samt opmuring af facader